ARHEOLOGIE

1. ORDONANȚA nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările ulterioare; (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20778)

2. LEGEA nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992; (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11827)

3. ORDINUL nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare; (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/123659)

4. ORDINUL nr. 2408 din 23 iunie 2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor; (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130546)

5. ORDINUL nr. 2497 din 26 august 2010 pentru instituirea Programului național de cercetare arheologică “Autostrada”; (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/122153)

6. ORDINUL nr. 2.494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice și înscrierea sa în Registrul arheologilor (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/122037)

7. ORDIN nr. 3725/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Arheologiei (https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/248756)