Directia Judeteana pentru Cultura Galati

Directia Judeteana pentru Cultura Galati este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordinului ministrului culturii nr. 2080/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiilor Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National, respectiv a municipiului monumentelor istorice, Bucuresti, precum si ale altor acte normative ce reglementeaza protectia monumentelor istorice, regimul de protectie si circulatie a bunurilor culturale mobile, protejarea patrimoniului arheologic, a patrimoniului imaterial, functionarea asezamintelor culturale, s.a.

Direcţia Judeţeană pentru Cultură, ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, are dublă subordonare: Ministerul Culturii şi Prefectul judeţului Galaţi.

Anunt

Program de lucru cu publicul:

  • Luni-Joi: 10:00 – 14:00
  • Vineri: 10:00 – 13:00

Program audiențe:

  • Luni: 11:00

Programarea se va face cel puțin în ziua de lucru anterioară zilei de audiență!

Adresa instituției

  • Direcția Județeană pentru Cultură Galaţi
  • Str. Domnească, nr. 84, Bloc Mioriţa, sc. 1, ap.2, et. 2, CP 800215, Galaţi
  • Tel: 0236411208
  • E-mail: culturagalati@gmail.com

Vă mulțumim pentru înțelegere!