Obiective


Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi are ca scop principal realizarea prerogativelor specifice domeniului culturii şi patrimoniului naţional, implementarea strategiilor elaborate de minister, la nivelul judeţului Galaţi.

În activitatea sa, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective generale:

  1. Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural la nivelul judeţului Galaţi.
  2. Îmbunătăţirea colectării contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional pentru creşterea calităţii actului cultural.

Pentru realizarea obiectivelor prevăzute mai sus, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi întreprinde demersuri pe lângă autorităţile administraţiei publice locale, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat.

Obiectul de activitate al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Galaţi îl constituie protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, precum şi verificarea respectării legislaţiei specifice domeniului său de activitate în scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.